loader image
X

Company info

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Contact info

tel.: +385 (0)40 646 330

sestan-busch@ck.t-com.hr

fax: +385 (0)40 646 300

X

Data usage consent:

7 + 2 =

X

Podaci o firmi

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Kontakt podaci

tel.: +385 (0)40 646 330

sestan-busch@ck.t-com.hr

fax: +385 (0)40 646 300

X

Suglasnost za korištenje podataka:

7 + 8 =

Natječaj

OBAVIJEST O NABAVI: Kupnja, opremanje i montaža lakirnice (nove linije za bojanje) za polietilenske kacige

Datum: 25. rujna 2020

Predmet nabave:

Nabava roba – Kupnja, opremanje i montaža lakirnice (nove linije za bojanje) za polietilenske kacige

Naziv projekta: Komercijalizacija PE Kacige

Šifra Projekta: KK.03.2.2.06.0103
Evidencijski broj nabave: 001-103/2020-9

Predmet nabave: Nabava roba – Kupnja, opremanje i montaža lakirnice (nove linije za bojanje) za polietilenske kacige
Količina predmeta nabave: 1 Ugovor o nabavi roba
Tehničke specifikacije: Detaljna specifikacija predmeta nabave sadržana je u Obavijesti o nabavi s pripadajućim prilozima.
Postupak Nabave: postupak s obveznom objavom Obavijesti o nabavi
Krajnji rok za primitak ponude na adresi naručitelja: 12.10.2020. godine do 14:00 sati (po lokalnom vremenu).

Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku sukladno uputama predstavljenim u Dokumentaciji za nabavu.
Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Šestan-Busch d.o.o., Industrijska zona 3, 40323 Prelog, a sukladno uputama iz Dokumentacije za nadmetanje.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

  • Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Ponudbeni list (Prilog I. Dokumentacije za nadmetanje),
  • Popunjenu, potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu kojom Ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz točke 3.1 dokumentacije za nadmetanje (Prilog II. Dokumentacije za nadmetanje),
  • Popunjene, potpisane i pečatom ovjerene Tehničke specifikacije (Prilog III. Dokumentacije za nadmetanje),
  • Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Troškovnik (Prilog IV. Dokumentacije za nadmetanje),
  • Dokazi o sposobnosti iz točke 4.1. Dokumentacije za nadmetanje koji se odnose na pravnu i poslovnu sposobnost Ponuditelja,
  • Potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu ponuditelja o roku ispunjenja i trajanju jamstva (Prilog V. Dokumentacije za nadmetanje),
  • Dokazi o sposobnosti iz točke 4.2. Dokumentacije za nadmetanje koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost Ponuditelja (Prilog VI. Dokumentacije za nadmetanje).
Link Poziva na web stranici Strukturni fondovi
https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/komercijalizacija-pe-kacige/
Priloženi dokumenti:
Obavijest o nabavi
Draft ugovor ŠB
Dokumentacija za nadmetanje ŠB
Prilozi DoN ŠB

Podaci o firmi

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Kontakt podaci

fax: +385 (0)40 646 300

Naši proizvodi

Zaštitne kacige

Certifikati