loader image
X

Company info

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Contact info

tel.: +385 (0)40 646 330

sestan-busch@ck.t-com.hr

fax: +385 (0)40 646 300

X

Data usage consent:

14 + 13 =

X

Podaci o firmi

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Kontakt podaci

tel.: +385 (0)40 646 330

sestan-busch@ck.t-com.hr

fax: +385 (0)40 646 300

X

Suglasnost za korištenje podataka:

1 + 5 =

Natječaj

Natječaj – stroj za rezanje sukladno Pravilima za Neobveznike Javne nabave

Predmet nabave:

Stroj za rezanje sukladno Pravilima za Neobveznike Javne nabave (Model Nabave: Ekonomski najpovoljnija ponuda) što uključuje isporuku, održavanje stroja u jamstvenim rokovima i trening osoblja našeg društva za rad na stroju.

Naziv projekta: Multifunkcionalna zaštitna kaciga

Količina predmeta nabave: 1 stroj za rezanje s potrebnom instalacijskom i drugom opremom.
Tehničke specifikacije: Detaljna specifikacija predmeta nabave sadržana je u Dokumentaciji za nadmetanje s pripadajućim prilozima.
Postupak Nabave: Obavijest o nabavi s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe.
Krajnji rok za primitak ponude na adresi naručitelja: iz točke 1.1. je 05.10.2018. godine do 12:00 sati.
Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom ili elektronskom obliku. Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku ili ovjerenoj preslici koji sadrži dokumentaciju uvezanu, složenu, potpisanu i ovjerenu pečatom na za to predviđenim mjestima od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe koju on opunomoći, uz obavezno dostavljanje dokumenta kojim se dokazuje punomoć. Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Šestan-Busch d.o.o., Industrijska zona 3, 40323 Prelog, a sukladno uputama iz dokumentacije za nadmetanje.
Ponuda mora sadržavati najmanje:

  • Popunjeni ponudbeni list (Prilog 1 Dokumentacije za nadmetanje),
  • Izjavu o nepostojanju razloga isključenja (Prilog 2 Dokumentacije za nadmetanje),
  • Izvadak iz sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg, jednakovrijednog registra ( u izvorniku ili preslici ne starijoj od 3 mjeseca),
  • Potvrdu Porezne Uprave o nepostojanju dugovanja ili Izjava o ispunjenju uvjeta sposobnosti (Prilog 3 Dokumentacije za nadmetanje) – radi dokazivanja pravne, poslovne i financijske sposobnosti, tražene u točki 4. Dokumentacije za nadmetanje, u izvorniku,
  • Dokaz solventnosti ponuditelja ili Izjava o ispunjenju uvjeta sposobnosti (Prilog 3 Dokumentacije za nadmetanje) – radi dokazivanja pravne, poslovne i financijske sposobnosti, tražene u točki 4. Dokumentacije za nadmetanje, u izvorniku,
  • Popunjeni troškovnik (Prilog 4 Dokumentacije za nadmetanje), u izvorniku.
  • Popunjene Tehničke specifikacije (Prilog 5 Dokumentacije za nadmetanje), u izvorniku,
  • Jamstvo proizvođača za ispravnost ponuđene robe.
Priloženi dokumenti:
Obavijest o nabavi_ŠB_24_09_2018
Dokumentacija_za_nadmetanje_ŠB_24_09_2018
Prilozi_ŠB_21_09_2018
Obavijest o nabavi_ŠB_IZMJENA

Podaci o firmi

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Kontakt podaci

fax: +385 (0)40 646 300

Naši proizvodi

Zaštitne kacige

Certifikati