loader image
X

Company info

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Contact info

tel.: +385 (0)40 646 330

sestan-busch@ck.t-com.hr

fax: +385 (0)40 646 300

X

Data usage consent:

8 + 12 =

X

Podaci o firmi

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Kontakt podaci

tel.: +385 (0)40 646 330

sestan-busch@ck.t-com.hr

fax: +385 (0)40 646 300

X

Suglasnost za korištenje podataka:

15 + 4 =

Poziv na dostavu ponuda – dogradnja proizvodne hale ŠESTAN-BUSCH

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju
Datum: 12. Srpnja 2021

Predmet nabave:

Dogradnja i opremanje proizvodne hale Šestan-Busch

Naziv projekta: Dogradnja proizvodne hale Šestan-Busch

Evidencijski broj nabave: 001-0539/2021-1

Predmet nabave: Dogradnja i opremanje proizvodne hale Šestan-Busch
Naziv poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju
Referentna oznaka projekta: KK.11.1.1.01.0539
Količina predmeta nabave: 1 Ugovor o nabavi radova
Tehničke specifikacije: Detaljna specifikacija predmeta nabave sadržana je u Pozivu na dostavu ponuda s pripadajućim prilozima.
Postupak Nabave: Poziv na dostavu Ponuda s namjerom sklapanja ugovora
Krajnji rok za primitak ponude na adresi naručitelja: 26.07.2021. godine do 14:00 sati ( srednjoeuropskom vremenu).
Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku sukladno uputama predstavljenim u Pozivu na dostavu ponuda.
Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Šestan-Busch d.o.o., Industrijska zona 3, 40323 Prelog, sve sukladno uputama predstavljenim u Pozivu na dostavu ponuda.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

  • Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Ponudbeni list u izvorniku (Prilog I. Poziva na dostavu ponuda),
  • Popunjenu, potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu kojom Ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz točke 3.1 Poziva na dostavu ponuda (Prilog II. Poziva na dostavu ponuda),
  • Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Troškovnik (Prilog III. Poziva na dostavu ponuda),
  • Dokaze o sposobnosti iz točke 4.1. Poziva na dostavu ponuda koji se odnose na pravnu i poslovnu sposobnost Ponuditelja,
  • Jamstvo za ozbiljnost ponude u izvorniku (u skladu s točkom 9.1. Poziva na dostavu ponuda),
  • Popunjenu, potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu o jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka (Prilog IV Poziva na dostavu ponuda),
  • Dokaze o sposobnosti iz točke 4.2. Poziva na dostavu ponuda koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost Ponuditelja (Prilog V. Poziva na dostavu ponuda).
Priloženi dokumenti:
Obavijest o nabavi
Draft ugovor ŠB
Prilog I
Prilog II
Prilog III
Prilog IV
Prilog V
Poziv na dostavu ponuda

Podaci o firmi

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Kontakt podaci

fax: +385 (0)40 646 300

Naši proizvodi

Zaštitne kacige

Certifikati