loader image
X

Company info

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Contact info

tel.: +385 (0)40 646 330

sestan-busch@ck.t-com.hr

fax: +385 (0)40 646 300

X

Data usage consent:

1 + 14 =

X

Podaci o firmi

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Kontakt podaci

tel.: +385 (0)40 646 330

sestan-busch@ck.t-com.hr

fax: +385 (0)40 646 300

X

Suglasnost za korištenje podataka:

15 + 2 =

Poziv na dostavu ponuda – Nabava preše za prešanje gumenih komponenti

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija”
Datum: 07. Veljače 2023.

Predmet nabave:

Nabava prese za prešanje gumenih komponenti

Naziv projekta: Komercijalizacija zaštitne polumaske za sigurnost

Evidencijski broj nabave: 001-0223/2023-1

Predmet nabave: Nabava prese za prešanje gumenih komponenti
Naziv poziva: Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija”
Referentna oznaka projekta: NPOO C1.1.2.R2-15.01.0223
Količina predmeta nabave: 1 Ugovor o nabavi roba
Tehničke specifikacije: Detaljna specifikacija predmeta nabave sadržana je u Pozivu na dostavu ponuda s pripadajućim prilozima.
Postupak Nabave: Poziv na dostavu Ponuda s namjerom sklapanja ugovora
Krajnji rok za primitak ponude na adresi naručitelja: 15.02.2023. godine do 23:59 sati (srednjoeuropskom vremenu).
Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku sukladno uputama predstavljenim u Pozivu na dostavu ponuda.
Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Šestan-Busch d.o.o., Industrijska zona 3, 40323 Prelog, sve sukladno uputama predstavljenim u Pozivu na dostavu ponuda.

Ponuda mora sadržavati najmanje:

  • Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Ponudbeni list u izvorniku (Prilog I. Poziva na dostavu ponuda),
  • Popunjenu, potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu kojom Ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz točke 3.1 Poziva na dostavu ponuda (Prilog II. Poziva na dostavu ponuda),
  • Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Troškovnik (Prilog III. Poziva na dostavu ponuda),
  • Popunjenu, potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu o jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka (Prilog IV Poziva na dostavu ponuda),
  • Popunjene, potpisane i pečatom ovjerene Tehničke specifikacije ponuđene robe (Prilog V. Poziva na dostavu ponuda)
  • Dokaze o sposobnosti iz točke 4.1. Poziva na dostavu ponuda koje se odnose na pravnu i poslovnu sposobnost Ponuditelja
Link Poziva na web stranici Strukturni fondovi
https://fondovieu.gov.hr/nabave/225
Priloženi dokumenti:
Obavijest o nabavi
Poziv na dostavu ponuda
Prilog I
Prilog II
Prilog III
Prilog IV
Prilog V

Podaci o firmi

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Kontakt podaci

fax: +385 (0)40 646 300

Naši proizvodi

Zaštitne kacige

Certifikati